5:1, 2, 5-11, 13

Jak to możliwe, że wykluczenie świadczy o miłości, skoro powoduje tyle bólu?

Wykluczenie to dowód miłości do...

  • Jehowy, bo przysparza chwały Jego imieniu (1Pt 1:15, 16)

  • zboru, bo chroni go przed złymi wpływami (1Ko 5:6)

  • grzesznika, bo pomaga mu się opamiętać (Heb 12:11)

Jak możesz wspierać rodzinę osoby wykluczonej?