• Podaj swój adres zwrotny. Jeśli się tego obawiasz, to za zgodą starszych możesz podać adres Sali Królestwa razem ze swoim imieniem i nazwiskiem. Jednak NIGDY nie podawaj adresu Biura Oddziału.

  • Jeśli znasz imię i nazwisko adresata, posłuż się nimi. Pozwoli to uniknąć wrażenia, że list jest reklamą.

  • Zwracaj uwagę na poprawną ortografię, gramatykę i interpunkcję. List powinien wyglądać porządnie, a nie niedbale. Jeśli jest napisany ręcznie, musi być czytelny. Słownictwo nie powinno być ani zbyt potoczne, ani zbyt oficjalne.

Ten przykładowy list uwzględnia powyższe wskazówki. Nie kopiuj go słowo w słowo za każdym razem, kiedy piszesz do kogoś na swoim terenie. Dostosuj treść listu do tego, jaki jest jego cel, oraz do miejscowych warunków i zwyczajów.