• Pieśń 76 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Kto by się chciał stać wielkim wśród was, ma być waszym sługą(10 min):

  • Mt 20:3 — Dumni uczeni w piśmie i faryzeusze lubili być „na rynku” w centrum uwagi i otrzymywać tam pozdrowienia (nwtsty, multimedia: „Rynek”)

  • Mt 20:20, 21 — Dwóch apostołów poprosiło o zaszczytne i wpływowe pozycje (nwtsty, materiały do studium: „matka synów Zebedeusza”, „jeden po twej prawicy, a drugi po twej lewicy”)

  • Mt 20:25-28 — Jezus wyjaśnił, że jego naśladowcy muszą być pokornymi sługami (nwtsty, materiały do studium [Mt 20:26]: „sługą”)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Mt 21:9 — Co oznaczały słowa wykrzykiwane przez tłumy: „Racz wybawić Syna Dawidowego!”? (nwtsty, materiały do studium: „Racz wybawić”, „Syna Dawidowego”)

  • Mt 21:18, 19 — Dlaczego Jezus sprawił, że drzewo figowe uschło? (jy s. 244, ak. 4-6)

  • Czego nauczyłeś się o Jehowie z fragmentu Biblii czytanego w tym tygodniu?

  • Jakie inne duchowe skarby odkryłeś w tym fragmencie?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Mt 20:1-19

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 99

 • Potrzeby zboru (5 min)

 • Osiągnięcia organizacji (10 min): Odtwórz film z serii Osiągnięcia organizacji przewidziany na marzec.

 • Zborowe studium Biblii (30 min): jy rozdz. 11

 • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

 • Pieśń 53 i modlitwa