DLACZEGO JEST TO WAŻNE: Przygotowanie pomoże zainteresowanemu lepiej zrozumieć i zapamiętać to, czego się uczy podczas studium. A im więcej zrozumie i zapamięta, tym szybsze zrobi postępy. Nawet po chrzcie będzie musiał przygotowywać się do zebrań i służby, żeby nie stracić czujności (Mt 25:13). Tak więc umiejętność studiowania i regularne studium osobiste będzie przynosiło mu korzyści przez całe życie. Od samego początku powinniśmy pomagać zainteresowanym wypracować zwyczaj przygotowywania się do studium biblijnego.

JAK TO ROBIĆ:

  • Dawaj dobry przykład (Rz 2:21). Przygotowuj się do każdego studium z myślą o zainteresowanym (km 11/15 s. 3). Pokaż mu swoją podkreśloną publikację

  • Zachęcaj zainteresowanego, żeby się przygotowywał. Kiedy studium odbywa się już regularnie, wyjaśnij, że przygotowanie jest jego nieodłączną częścią, oraz powiedz, jaki przynosi pożytek. Udziel praktycznych wskazówek, jak znajdować na to czas. Aby zainteresowany dostrzegł korzyści z przygotowania, niektórzy głosiciele pozwalają, żeby podczas jednego studium używał ich własnego egzemplarza publikacji. Kiedy się przygotuje, pochwal go

  • Pokaż zainteresowanemu, jak się przygotowywać. Niektórzy głosiciele już na wczesnym etapie studium poświęcają na ten cel całe spotkanie