Obejrzyj film Bliskość końca tego systemu rzeczy, a następnie odpowiedz na pytania dotyczące Ewangelii według Mateusza 24:34.

  • Czym jest „to wszystko”?

  • Jak Księga Wyjścia 1:6 pomaga nam zrozumieć, co oznacza słowo „pokolenie”?

  • O jakim konkretnym pokoleniu mówił Jezus?

  • Jakie dwie grupy składają się na „to pokolenie”?

  • W jaki sposób słowa Jezusa wskazują, że żyjemy w późnej fazie czasu końca?