22:36-39

Na podstawie Ewangelii według Mateusza 22:36-39 ponumeruj kolejno powody, dla których chodzimy na zebrania, zaczynając od najważniejszego:

  • Żeby otrzymać zachęty

  • Żeby zachęcić innych

  • Żeby wielbić Jehowę i okazać Mu swoją miłość

Dlaczego powinniśmy starać się chodzić na zebrania, nawet gdy jesteśmy zmęczeni i czujemy, że niewiele skorzystamy z programu?

Na jakie inne sposoby możemy pokazywać, że przestrzegamy dwóch największych przykazań?