Chociaż Prawo Mojżeszowe nie obowiązuje chrześcijan, dwa jego największe przykazania — dotyczące miłości do Boga i bliźniego — nadal stanowią istotę wymagań Jehowy (Mt 22:37-39). Taka miłość nie jest wrodzona. Trzeba ją w sobie rozbudzić. Jak to zrobić? Jednym ze sposobów jest codzienne czytanie Biblii. Kiedy rozważamy wyjawione w niej cechy osobowości Boga, dostrzegamy „to, co jest rozkoszą Jehowy” (Ps 27:4). W rezultacie jeszcze mocniej Go kochamy, a nasz sposób myślenia zaczyna się upodabniać do Jego sposobu myślenia. To z kolei pobudza nas do przestrzegania Bożych przykazań, między innymi tego, by okazywać ofiarną miłość innym (Jn 13:34, 35; 1Jn 5:3). Zwróćmy uwagę na trzy sugestie, dzięki którym czytanie Biblii będzie przyjemniejsze:

  • Używaj wyobraźni i angażuj zmysły. Wyobrażaj sobie, że jesteś uczestnikiem wydarzeń, o których czytasz. Co byś zobaczył, usłyszał albo poczuł? Jakie emocje mogły towarzyszyć opisanym postaciom?

  • Stosuj różne metody. Oto niektóre z nich: Czytaj na głos albo śledź tekst, słuchając nagrania. Zamiast czytać rozdziały po kolei, zapoznawaj się z fragmentami dotyczącymi danej postaci biblijnej albo określonego tematu. Na przykład jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Jezusie, skorzystaj z części 4 i 16 broszury Pomoc do studium Słowa Bożego. Przeczytaj cały rozdział, z którego zaczerpnięto tekst dzienny. Czytaj księgi biblijne w takiej kolejności, w jakiej zostały spisane.

  • Czytaj ze zrozumieniem. Lepiej jest przeczytać choćby jeden rozdział dziennie i nad nim porozmyślać, niż zapoznać się z wieloma tylko po to, żeby zaliczyć materiał. Bierz pod uwagę tło. Wnikaj w szczegóły. Używaj map i odsyłaczy. Poszukaj informacji na temat przynajmniej jednego zagadnienia, którego nie rozumiesz. Jeśli to możliwe, poświęć na rozmyślanie tyle samo czasu, co na czytanie.