Broszura Słuchaj Boga została przygotowana, by za pomocą obrazów przekazywać podstawowe prawdy biblijne osobom, które słabo czytają. W każdej dwustronicowej lekcji znajdują się starannie przygotowane ilustracje wraz ze strzałkami wskazującymi kolejność ich omawiania.

Broszura Słuchaj Boga i żyj wiecznie zawiera te same ilustracje co broszura Słuchaj Boga, ale ma więcej tekstu. Mogą z niej korzystać zainteresowani, którzy lepiej radzą sobie z czytaniem. Często używają jej też głosiciele studiujący z kimś na podstawie publikacji Słuchaj Boga. Na wielu stronach są ramki z dodatkowymi informacjami, które można omówić zależnie od zdolności zainteresowanego.

Każdą z tych broszur możemy proponować, gdy tylko uznamy to za praktyczne, nawet jeśli w danym miesiącu nie przewidziano jej do rozpowszechniania. Podczas studium korzystaj z ilustracji, by wyjaśniać relacje biblijne. Zadawaj pytania, żeby wciągnąć zainteresowanego do rozmowy i zorientować się, czy dobrze rozumie materiał. Przeczytajcie i omówcie wersety z ramki zamieszczonej u dołu każdej strony. Po przeanalizowaniu broszury przejdź do książki Czego naprawdę uczy Biblia?, aby pomóc zainteresowanemu zrobić postępy prowadzące do chrztu.