STRAŻNICA

Pytanie: Czy zna pan te słowa?

Werset: Jn 3:16

Propozycja: W tym wydaniu Strażnicy znajdzie pan wyjaśnienie, jaką korzyść każdy z nas może odnieść z męczeńskiej śmierci Jezusa.

STRAŻNICA (ostatnia strona)

Pytanie: Proszę zwrócić uwagę na to pytanie. [Odczytaj pierwsze pytanie i podane odpowiedzi]. Którą z tych odpowiedzi by pani wybrała?

Werset: Mt 4:1-4

Propozycja: Skoro Diabeł rozmawiał z Jezusem i go kusił, to nie może być tylko symbolem zła. Czego jeszcze dowiadujemy się o nim z Biblii? Więcej informacji zawiera ten artykuł.

ZAPROSZENIE NA PAMIĄTKĘ

Propozycja: Chcielibyśmy wręczyć panu to zaproszenie na bardzo ważną uroczystość. [Wręcz rozmówcy zaproszenie]. Odbędzie się ona 23 marca. Tego dnia miliony ludzi na całym świecie zbierze się, żeby upamiętniać śmierć Jezusa Chrystusa. Zostanie wtedy wygłoszony wykład biblijny, który wyjaśni, jaki możemy z niej odnieść pożytek. Wstęp jest wolny. Na zaproszeniu podano informacje o miejscu i czasie tej uroczystości w naszej okolicy. Zachęcamy do przybycia.

MÓJ POMYSŁ

Wzorując się na powyższych przykładach, przygotuj własny sposób poprowadzenia rozmowy w służbie polowej.