Okres Pamiątki to dobry moment na rozmyślanie o błogosławieństwach, których zaznamy dzięki okupowi. Jednym z nich jest zmartwychwstanie. Zamierzeniem Bożym nie było, żeby ludzie umierali. Dlatego śmierć kogoś bliskiego jest tak bolesnym przeżyciem (1Ko 15:26). Jezusa bardzo zasmucił widok przyjaciół pogrążonych w żałobie po śmierci Łazarza (Jn 11:33-35). Ponieważ Jezus jest doskonałym odzwierciedleniem swojego Ojca, możemy być pewni, że Jehowa nie pozostaje obojętny, gdy widzi, jak opłakujemy swych bliskich (Jn 14:7). On tęsknie wyczekuje chwili, gdy przywróci życie wszystkim wiernym sługom. My też powinniśmy tego wyczekiwać (Hi 14:14, 15).

Ponieważ Jehowa jest Bogiem porządku, można się spodziewać, że zmartwychwstanie będzie się odbywało w sposób uporządkowany (1Ko 14:33, 40). Możliwe, że zamiast uroczystości pogrzebowych będziemy organizować powitania. Czy rozmyślasz nad nadzieją zmartwychwstania, szczególnie w czasie, gdy jesteś pogrążony w smutku? (2Ko 4:17, 18). Czy dziękujesz Jehowie za okup i za biblijną obietnicę, że zmarli powrócą do życia? (Kol 3:15).

  • Którego ze swoich przyjaciół lub krewnych szczególnie oczekujesz?

  • Z którą postacią biblijną szczególnie chciałbyś się spotkać?