Hiob żył w ziemi Uc mniej więcej wtedy, gdy Izraelici przebywali w niewoli egipskiej. Chociaż nie był Izraelitą, lojalnie służył Jehowie. Miał dużą rodzinę, był bardzo zamożny i powszechnie poważany. Cieszył się szacunkiem jako doradca i bezstronny sędzia. Hojnie wspierał ludzi w potrzebie. Był człowiekiem nieskazitelnym.

Hiob wyraźnie pokazał, że Jehowa jest najważniejszą osobą w jego życiu

1:8-11, 22; 2:2-5

  • Szatan zwrócił uwagę na nieskazitelność Hioba. Nie zakwestionował jego posłuszeństwa wobec Jehowy, tylko pobudki, z jakich Mu służył

  • Przeciwnik Boży twierdził, że Hiob służy Jehowie dla samolubnych korzyści

  • Aby udzielić odpowiedzi na zarzut Szatana, Jehowa pozwolił mu przypuścić atak na tego wiernego sługę. Diabeł nie oszczędził go pod żadnym względem

  • Gdy Hiob dochował lojalności, Szatan zakwestionował nieskazitelność pozostałych sług Bożych

  • Hiob nie zgrzeszył ani „nie przypisał Bogu nic niestosownego”