• Pieśń 106 i modlitwa

  • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

  • Pieśń 92

  • Jak możemy dbać o nasze miejsca wielbienia Boga(15 min): Omówienie z udziałem obecnych. Punkt ten przeprowadzi starszy. Po odtworzeniu filmu Dbanie o nasze miejsca wielbienia Boga i rozważeniu pytań przeprowadź krótki wywiad z bratem z waszego zboru, który należy do Komitetu Użytkowania Sali Królestwa. (Jeżeli nie ma takiego brata, przeprowadź wywiad z koordynatorem grona starszych, a jeśli z Sali korzysta jedynie wasz zbór — z bratem koordynującym prace konserwacyjne). Czy udaje nam się realizować program konserwacji? Czy dbamy o bezpieczeństwo? Jakie prace przeprowadzono w Sali Królestwa w ostatnim czasie? Jakie są przewidziane na przyszłość? Co powinien zrobić ktoś, kto ma pewne umiejętności w zakresie konserwacji albo chciałby je zdobyć? Jak każdy z nas, bez względu na warunki, może dbać o Salę Królestwa?

  • Zborowe studium Biblii (30 min): jy rozdz. 68

  • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

  • Pieśń 72 i modlitwa