• Pieśń 55 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Nie wpadnij w sidło strachu przed człowiekiem(10 min):

  • Mk 14:29, 31 — Apostołowie nie mieli zamiaru zaprzeć się Jezusa

  • Mk 14:50 — Po tym, jak Jezus został aresztowany, wszyscy apostołowie porzucili go i uciekli

  • Mk 14:47, 54, 66-72 — Piotr miał odwagę stanąć w obronie Jezusa oraz iść za nim w pewnej odległości, ale później trzykrotnie się go zaparł (ia s. 200, ak. 14; it-2 s. 374, ak. 7)

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Mk 14:51, 52 — Kim przypuszczalnie był młody człowiek, który uciekł nagi? (w08 15.2 s. 30, ak. 6)

  • Mk 14:60-62 — Prawdopodobnie z jakiego powodu Jezus postanowił odpowiedzieć na pytanie arcykapłana? (jy s. 287, ak. 4)

  • Czego nauczyłeś się o Jehowie z fragmentu Biblii czytanego w tym tygodniu?

  • Jakie inne duchowe skarby odkryłeś w tym fragmencie?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Mk 14:43-59

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Drugie odwiedziny (3 min lub mniej): Skorzystaj ze schematu rozmowy. Zaproś rozmówcę na zebranie.

 • Trzecie odwiedziny (3 min lub mniej): Sam wybierz werset i zaproponuj którąś z publikacji do studium.

 • Studium biblijne (6 min lub mniej): bh ss. 171, 172, ak. 17, 18

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA