9:1-7

Wyobraź sobie, jak musiał się czuć Jezus, kiedy podczas wizji przemienienia usłyszał słowa uznania ze strony swojego niebiańskiego Ojca. Bez wątpienia umocniło to Jezusa przed czekającymi go cierpieniami. Wizja ta wywarła również ogromne wrażenie na Piotrze, Jakubie i Janie. Upewniła ich, że Jezus rzeczywiście jest Mesjaszem oraz że postępowali właściwie, kiedy go słuchali. Jakieś 32 lata później Piotr nadal miał żywo w pamięci to wydarzenie, które bardzo umocniło jego wiarę w „słowo prorocze” (2Pt 1:16-19).

Chociaż osobiście nie oglądaliśmy tej imponującej wizji, to jesteśmy świadkami jej spełnienia. Jezus panuje jako potężny Król. Wkrótce ‛dopełni swego zwycięstwa’ i otworzy drogę do sprawiedliwego nowego świata (Obj 6:2).

Jak twoja wiara się umacnia, kiedy widzisz spełnianie się proroctw biblijnych?