Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

„Co zatem Bóg wprzągł we wspólne jarzmo...”

„Co zatem Bóg wprzągł we wspólne jarzmo...”

Według Prawa Mojżeszowego mężczyzna, który chciał się rozwieść, musiał przygotować dokument prawny. Miało to zapobiec pochopnej decyzji o rozwiązaniu małżeństwa. Jednak w czasach Jezusa przywódcy religijni sprawili, że rozwód można było uzyskać bardzo łatwo. Mężczyźni rozwodzili się ze swoimi żonami z najróżniejszych powodów (nwtsty, materiały do studium [Mk 10:4]: „świadectwo odprawienia”, [Mk 10:11]: „rozwodzi [się] ze swą żoną”, „popełnia przeciwko niej cudzołóstwo”). Jezus podkreślił, że instytucja małżeństwa została powołana przez samego Jehowę (Mk 10:2-12). Mąż i żona mieli stać się „jednym ciałem” i tworzyć trwały związek. Równoległe sprawozdanie Mateusza mówi, że jedyną biblijną podstawą do rozwodu jest „rozpusta” (Mt 19:9).

Obecnie wielu ludzi nie postrzega małżeństwa tak jak Jezus, ale jak faryzeusze. Kiedy pojawiają się problemy, szybko decydują się na rozwód. Natomiast chrześcijanie swoją przysięgę małżeńską traktują bardzo poważnie i starają się pokonywać trudności, stosując zasady biblijne. Po obejrzeniu filmu Miłość i szacunek jednoczą rodziny odpowiedz na następujące pytania:

  • Jak możesz zastosować słowa z Księgi Przysłów 15:1 w swoim małżeństwie i dlaczego jest to ważne?

  • Jak dzięki radzie z Księgi Przysłów 19:11 możesz unikać problemów?

  • Jeśli przechodzisz kryzys w małżeństwie, to jakie pytania powinieneś rozważyć, zamiast się zastanawiać, czy wziąć rozwód?

  • Jak rada z Ewangelii według Mateusza 7:12 pomoże ci stać się lepszym mężem czy żoną?