Ebed-Melech, urzędnik na dworze króla Sedekiasza, przejawiał przymioty podobające się Bogu

38:7-13

  • Działał odważnie i zdecydowanie — wstawił się u króla za Jeremiaszem, a potem uratował proroka z cysterny

  • Wykazał się życzliwością — spuścił Jeremiaszowi powrozy owinięte kawałkami miękkiego materiału, które ten włożył pod pachy