OBEJRZYJ FILM JEHOWA NIE ZAPOMINA O TWOJEJ MIŁOŚCI, A NASTĘPNIE ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

  • Jakie wyzwania niesie ze sobą podeszły wiek?

  • Jaką zaletą często odznaczają się osoby starsze?

  • Jakie pokrzepienie dla osób w podeszłym wieku zawierają słowa z Kapłańskiej 19:32 oraz Przysłów 16:31?

  • Jak Jehowa zapatruje się na swoich sędziwych sług, których możliwości w służbie są ograniczone?

  • Czego Jehowa od nas oczekuje, nawet jeśli posunęliśmy się w latach?

  • Jak osoby starsze mogą zachęcać młodszych od siebie?

  • Jakie zachęty usłyszałeś ostatnio od starszego wiekiem brata lub siostry?