• Pieśń 63 i modlitwa

  • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

  • Prowadzenie rozmów w tym miesiącu (15 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz każdy z filmów pokazujących, jak poprowadzić rozmowę, i przedyskutujcie ich najważniejsze elementy. Omawiając wykorzystanie urządzeń przenośnych, krótko nawiąż do artykułu „Jak korzystać z aplikacji JW Library”. Przypomnij wszystkim, że każdego miesiąca powinni odnotować w sprawozdaniu ze służby, ile razy wyświetlili komuś film. Zachęć głosicieli, by przygotowali swoją propozycję.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA