PODCZAS STUDIUM:

  • Czytaj Biblię i tekst dzienny

  • Czytaj Rocznik, czasopisma i inne publikacje. Korzystaj z funkcji „Zakładki”

  • Przygotowuj się do zebrań i podkreślaj odpowiedzi

  • Oglądaj filmy

NA ZEBRANIACH:

  • Odszukuj wersety podawane przez mówcę. Korzystaj z funkcji „Historia”, żeby wrócić do danego fragmentu Biblii

  • Zamiast przynosić wiele drukowanych publikacji, korzystaj ze swojego urządzenia, żeby śledzić materiał podczas różnych punktów oraz śpiewać pieśni. W aplikacji JW Library znajdziesz nowe pieśni, których nie ma jeszcze w drukowanej wersji śpiewnika

W SŁUŻBIE KAZNODZIEJSKIEJ:

  • Pokaż zainteresowanemu coś ciekawego w aplikacji JW Library, a potem pomóż mu ją zainstalować i pobrać dostępne publikacje na jego urządzenie

  • Korzystaj z funkcji „Szukaj”, żeby odnaleźć w Biblii dany werset. Możesz wpisać kluczowe słowo albo cały zwrot

  • Odtwarzaj filmy. Jeżeli rozmówca ma dzieci, możesz wyświetlić jeden z filmów z kolekcji Zostań przyjacielem Jehowy. Albo pokaż komuś film Dlaczego warto studiować Biblię?, żeby zainteresować go studium biblijnym. Jeśli spotkałeś obcokrajowca, wyświetl mu film w jego języku

  • Pokaż komuś werset w jego języku z przekładu, który wcześniej pobrałeś. Wyświetl dany werset i stuknij jego numer, a potem stuknij ikonę porównywania przekładów