Jezus na przykładzie pszenicy i chwastów pokazał, jak i kiedy miał zebrać spośród ludzkości całą klasę pszenicy, czyli pomazańców. Siew rozpoczął się w 33 roku n.e.

13:24

‛Człowiek zasiał na swym polu wyborne nasienie’

  • Siewca: Jezus Chrystus

  • Siew wybornego nasienia: Uczniowie Jezusa zostają namaszczeni duchem świętym

  • Pole: Ludzkość

13:25

‛Kiedy ludzie spali, nieprzyjaciel nasiał chwastów’

  • Nieprzyjaciel: Diabeł

  • Ludzie spali: Śmierć apostołów

13:30

‛Niech rosną razem aż do żniwa’

  • Pszenica: Namaszczeni chrześcijanie

  • Chwasty: Rzekomi chrześcijanie

‛Najpierw zbierzcie chwasty, potem pszenicę’

  • Niewolnicy/​żniwiarze: Aniołowie

  • Zebranie chwastów: Rzekomi chrześcijanie zostają oddzieleni od pomazańców

  • Zbieranie do spichrza: Namaszczeni chrześcijanie są zgromadzani w odrodzonym zborze

Co odróżniało prawdziwych chrześcijan od rzekomych na początku pory żniwa?

Jakie korzyści ja odnoszę ze zrozumienia tej przypowieści?