• Pieśń 27 i modlitwa

  • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

  • Pierwsza rozmowa — film (4 min): Po odtworzeniu filmu omówcie go.

  • Pierwsze odwiedziny (3 min lub mniej): Skorzystaj ze schematu rozmowy.

  • Studium biblijne (6 min lub mniej): bh ss. 21, 22, ak. 10-12

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA