16:21-23

  • Chociaż Piotr bez wątpienia miał dobre pobudki, Jezus szybko skorygował jego błędny sposób myślenia

  • Jezus wiedział, że nie był to czas na ‛litowanie się nad sobą’. Gdyby w tym ważnym momencie stracił czujność, Szatan osiągnąłby swój cel

16:24

Jezus powiedział o trzech rzeczach, które musimy robić, żeby żyć zgodnie z wolą Boga. Z czym wiąże się każda z nich?

  • Zaprzeć się samego siebie

  • Wziąć swój pal męki

  • Stale naśladować Jezusa