Jezus uczył swoich naśladowców: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10:8). Zgodnie z tym poleceniem udostępniamy ludziom Biblię oraz oparte na niej publikacje nieodpłatnie (2Ko 2:17). Pamiętamy jednak, że literatura ta zawiera cenne prawdy ze Słowa Bożego. Drukowanie jej oraz dostarczanie do zborów na całym świecie pochłania wiele sił i środków. Dlatego powinniśmy brać tylko tyle egzemplarzy, ile potrzebujemy.

Kiedy proponujesz literaturę, nawet podczas świadczenia publicznego, kieruj się rozsądkiem (Mt 7:6). Zamiast rozdawać ją przechodniom, spróbuj nawiązywać z nimi rozmowy, które pomogą ci ocenić stopień ich zainteresowania. Czy możesz odpowiedzieć twierdząco przynajmniej na jedno z podanych niżej pytań? Jeśli nie jesteś w stanie ocenić czyjegoś zainteresowania, najlepiej będzie wręczyć mu traktat. Oczywiście gdy ktoś poprosi o czasopismo albo inną publikację, chętnie spełnimy jego prośbę (Prz 3:27, 28).