PRZEBUDŹCIE SIĘ!

Pytanie: Proponujemy dziś nowe wydanie Przebudźcie się! Proszę zwrócić uwagę na pytanie ze strony 2. Którą z tych odpowiedzi by pani wybrała?

Werset: Prz 24:10

Propozycja: Ten artykuł omawia jeszcze inne zasady, które pomagają wypracować pozytywne nastawienie do życia.

PRZEBUDŹCIE SIĘ!

Pytanie: Czy zgodzisz się, że to nie jest obojętne, z kim się przyjaźnimy?

Werset: Prz 13:20

Propozycja: To Przebudźcie się! podaje kilka praktycznych rad dotyczących zawierania przyjaźni. [Pokaż artykuł na stronach 10 i 11].

SŁUCHAJ BOGA

Pytanie: Czy chciałby pan żyć w takim świecie? [Pokaż strony 2 i 3. Pozwól się wypowiedzieć].

Werset: Jer 29:11

Propozycja: Ta broszura wyjaśnia, jak możemy słuchać Boga i skorzystać z tego, co dla nas przewidział. [Omów strony 4 i 5].

MÓJ POMYSŁ

Wzorując się na powyższych przykładach, przygotuj własny sposób poprowadzenia rozmowy w służbie polowej.