• Pieśń 124 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Nowo powstały zbór zostaje poddany próbie(10 min):

  • Dz 6:1 — Greckojęzyczne wdowy najwyraźniej były dyskryminowane w zborze (bt s. 41, ak. 17)

  • Dz 6:2-7 — Apostołowie podjęli działania, żeby rozwiązać ten problem (bt s. 42, ak. 18)

  • Dz 7:58 do 8:1 — Rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Dz 6:15 — Co to znaczy, że twarz Szczepana była „jak oblicze anioła”? (bt s. 45, ak. 2)

  • Dz 8:26-30 — Pod jakim względem nasza służba przypomina służbę Filipa? (bt s. 58, ak. 16)

  • Czego nauczyłeś się o Jehowie z fragmentu Biblii czytanego w tym tygodniu?

  • Jakie inne duchowe skarby odkryłeś w tym fragmencie?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Dz 6:1-15

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Drugie odwiedziny (3 min lub mniej): Skorzystaj ze schematu rozmowy. Zaproś rozmówcę na zebranie.

 • Trzecie odwiedziny (3 min lub mniej): Sam wybierz werset, żeby odpowiedzieć na pytanie zadane na koniec drugich odwiedzin, i zaproponuj którąś z publikacji do studium.

 • Studium biblijne (6 min lub mniej): lv s. 33, ak. 16, 17

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 109

 • Dar dla Jehowy(15 min): Omówienie z udziałem obecnych. Punkt ten przeprowadzi starszy. Na początek odtwórz film „Dar dla Jehowy”. Odczytaj list z Biura Oddziału z podziękowaniami za datki otrzymane w ubiegłym roku służbowym. Wymień korzyści, jakie odnosimy ze składania datków. Podaj comiesięczne wydatki zboru. Omów, w jaki sposób można składać datki i jak są one wykorzystywane. Pochwal zbór za szczodrość.

 • Zborowe studium Biblii (30 min): jy rozdz. 43, ak. 19-29

 • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

 • Pieśń 67 i modlitwa