Zmiany są nieuniknione, szczególnie w dniach ostatnich (1Ko 7:31). Czy się ich spodziewamy, czy nie, czy są na gorsze, czy na lepsze, mogą się odbić negatywnie na naszych zwyczajach duchowych i nadwyrężyć więź z Jehową. Co pomoże nam zachowywać czujność i aktywność duchową, gdy w naszym życiu zachodzą zmiany? Obejrzyj film Stabilni duchowo w czasie przeprowadzki, a następnie odpowiedz na pytania:

  • Jakiej rady pewien brat udzielił głowie rodziny?

  • Jak zasada z Ewangelii według Mateusza 7:25 ilustrowała sytuację tej rodziny?

  • W jaki sposób przygotowywali się oni do przeprowadzki i jak im to pomogło?

  • Dzięki czemu udało im się przystosować do zmiany zboru i terenu?

Jakie zmiany ostatnio u mnie nastąpiły?

Jak mogę zastosować zasady podane w filmie w mojej sytuacji?