STRAŻNICA

Pytanie: Kto jest największym ofiarodawcą we wszechświecie?

Werset: Jak 1:17

Propozycja: To wydanie Strażnicy pomaga docenić najwspanialszy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga.

UCZMY INNYCH PRAWDY

Pytanie: Jak Bóg ma na imię?

Werset: Ps 83:18

Prawda: Bóg ma na imię Jehowa.

TWOJA RODZINA MOŻE BYĆ SZCZĘŚLIWA (hf)

Wstęp: Pokazujemy krótki film dotyczący życia rodzinnego. [Odtwórz prezentację broszury Twoja rodzina może być szczęśliwa].

Propozycja: Jeżeli chciałaby pani przeczytać wspomnianą broszurę, mogę pani wręczyć bezpłatny egzemplarz albo pokazać, jak pobrać ją z serwisu internetowego.

MÓJ POMYSŁ

Wzorując się na powyższych przykładach, przygotuj własny sposób poprowadzenia rozmowy w służbie kaznodziejskiej.