Dzielna żona przydaje szacunku swojemu mężowi. W czasach króla Lemuela mężczyzna, który miał taką żonę, był „znany w bramach” (Prz 31:23). Obecnie wielu szanowanych mężczyzn usługuje w charakterze starszych lub sług pomocniczych. Jeśli są żonaci, ich przydatność do usługiwania w znacznym stopniu zależy od właściwego postępowania żon oraz ich wsparcia (1Tm 3:4, 11). Takie dzielne siostry są wysoko cenione nie tylko przez mężów, ale też przez cały zbór.

Dzielna żona pomaga mężowi usługiwać, gdy...