• Pieśń 106 i modlitwa

  • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

  • Pierwsza rozmowa (2 min lub mniej): bh. Wprowadź książkę za pomocą filmu Dlaczego warto studiować Biblię? (Uwaga: Podczas scenki nie odtwarzaj filmu).

  • Odwiedziny ponowne (4 min lub mniej): bh. Zaproś rozmówcę na zebranie.

  • Studium biblijne (6 min lub mniej): bh ss. 29-31, ak. 8, 9

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA