• Pieśń 41 i modlitwa

  • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

  • Pierwsza rozmowa (2 min lub mniej): 2Tm 3:1-5, „Uczmy innych prawdy”.

  • Odwiedziny ponowne (4 min lub mniej): Iz 44:27 do 45:2, „Uczmy innych prawdy”.

  • Studium biblijne (6 min lub mniej): bh ss. 25, 26, ak. 18-20. Zachęć zainteresowanego do przychodzenia na zebrania.

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA