15:11-32

Wnioski płynące z tej przypowieści:

  • Mądrze jest pozostawać w bezpiecznym schronieniu wśród ludu Bożego, pod opieką naszego kochającego niebiańskiego Ojca

  • Jeśli zdarzyłoby się nam zejść z Bożych dróg, powinniśmy pokornie wrócić do Jehowy z przekonaniem, że On chętnie nam przebaczy

  • Powinniśmy naśladować Jehowę, serdecznie przyjmując tych, którzy okazują skruchę i wracają do zboru