10:25-37

Jezus podał tę przypowieść w odpowiedzi na pytanie: „Kto właściwie jest moim bliźnim?” (Łk 10:25-29). Jezus wiedział, że w zborze chrześcijańskim będą ludzie „wszelkiego pokroju”, w tym Samarytanie i poganie (Jn 12:32). Przypowieść ta pokazała jego naśladowcom, że powinni z całych sił okazywać innym miłość — nawet tym, którzy bardzo się od nich różnili.

ZASTANÓW SIĘ:

  • Co myślę o swoich współwyznawcach z innych kultur?

  • Czy spędzam czas głównie z osobami, z którymi mam wiele wspólnego?

  • Czy mógłbym ‛się rozszerzyć’ i lepiej poznać współwyznawców mających inne pochodzenie? (2Ko 6:13)

Kogo mogę zaprosić...

  •  do wspólnej służby?

  •  do siebie na posiłek?

  •  na najbliższe rodzinne wielbienie?