WIDOK
Tekst
Obraz

Proroctwo Ezechiela spełniło się na Jezusie, któremu przysługuje „tytuł prawny” do władzy królewskiej.

  • Rdz 49:10

    Z jakiego plemienia miał pochodzić Mesjasz?

  • 2Sm 7:12, 16

    Czyje królestwo miało trwać na zawsze?

  • Mt 1:16

    Czyją linię rodową podał Mateusz na dowód, że Jezus miał prawo do tronu Dawida?

Czego uczysz się o Jehowie z faktu, że prawnie usankcjonował władzę Jezusa?