18:21, 22

  • Gdy Jehowa wybacza nam grzechy, już nigdy do nich nie wraca.

Naszą wiarę w Jego miłosierdzie umacniają poniższe przykłady biblijne.

Król Dawid

  • Jaki grzech popełnił?

  • Dzięki czemu mógł uzyskać przebaczenie?

  • Jak Jehowa dowiódł, że mu przebaczył?

Król Manasses

  • Jaki grzech popełnił?

  • Dzięki czemu mógł uzyskać przebaczenie?

  • Jak Jehowa dowiódł, że mu przebaczył?

Apostoł Piotr

  • Jaki grzech popełnił?

  • Dzięki czemu mógł uzyskać przebaczenie?

  • Jak Jehowa dowiódł, że mu przebaczył?

W jaki sposób mogę naśladować gotowość Jehowy do przebaczania?