STRAŻNICA

Pytanie: Czy zgodzi się pan z tym, że jeśli Biblia pochodzi od Boga, to powinna ocaleć mimo różnych przeszkód zagrażających jej istnieniu?

Werset: Iz 40:8

Propozycja: W tej serii artykułów przedstawiono fascynującą historię, jak Biblia przetrwała do naszych czasów.

STRAŻNICA (ostatnia strona)

Pytanie: Chciałbym poznać pana opinię w pewnej sprawie. [Odczytaj pierwsze pytanie ze strony 16]. Niektórzy uważają, że religię wymyślili ludzie. Z kolei inni twierdzą, że poprzez religię Bóg pomaga nam się do siebie zbliżyć. A co pan o tym sądzi?

Werset: Jak 1:27

Propozycja: Ten artykuł wyjaśnia, czego na ten temat uczy Biblia. Następnym razem moglibyśmy porozmawiać o niektórych poruszonych tu myślach.

BÓG MA DLA NAS DOBRĄ NOWINĘ!

Pytanie: Wiele osób, czytając proroctwa biblijne, ma wrażenie, jakby czytało wiadomości z gazet. Z którymi postawami wymienionymi w tym proroctwie się pani spotkała?

Werset: 2Tm 3:1-5

Propozycja: Ta broszura wyjaśnia, dlaczego spełnianie się tego proroctwa tak naprawdę jest dobrą nowiną dla osób, które kochają Boga. [Pokaż lekcję 1, pytanie 2].

MÓJ POMYSŁ

Wzorując się na powyższych przykładach, przygotuj własny sposób poprowadzenia rozmowy w służbie polowej.