●○○ PIERWSZA ROZMOWA

Pytanie: Gdzie znaleźć dobre rady na temat szczęścia?

Werset: Ps 1:1, 2

Następnym razem: Jak na nasze poczucie szczęścia może wpływać pogoń za pieniędzmi?

○●○ PIERWSZE ODWIEDZINY

Pytanie: Jak na nasze poczucie szczęścia może wpływać pogoń za pieniędzmi?

Werset: 1Tm 6:9, 10

Następnym razem: Co nam daje zachowywanie pozytywnego nastawienia?

○○● DRUGIE ODWIEDZINY

Pytanie: Co nam daje zachowywanie pozytywnego nastawienia?

Werset: Prz 17:22

Następnym razem: Jak rodziny mogą być szczęśliwe mimo przeciwności?