Jezus polecił swoim naśladowcom ‛iść i czynić uczniów’ (Mt 28:19). Obejmuje to głoszenie oraz nauczanie. Od czasu do czasu powinniśmy się zastanowić: „Jak mogę zrobić postępy w tych podstawowych dziedzinach czynienia uczniów?”.

GŁOSZENIE

Zamiast czekać, aż ludzie przyjdą do nas, musimy aktywnie wyszukiwać osoby godne dobrej nowiny (Mt 10:11). Gdy bierzemy udział w służbie, to czy wypatrujemy okazji, by rozmawiać z ludźmi, ‛którzy akurat znaleźli się’ w pobliżu? (Dz 17:17). Lidia została chrześcijanką dzięki temu, że apostoł Paweł głosił pilnie (Dz 16:13-15).

„Z rana siej swoje nasienie i aż do wieczora nie pozwól spocząć swej ręce” (Kzn 11:6)

OBEJRZYJ FILM „W DALSZYM CIĄGU BEZUSTANNIE” GŁOŚMY NIEOFICJALNIE I OD DOMU DO DOMU, A NASTĘPNIE ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

  • Jak na co dzień Samuel aktywnie szukał okazji do rozsiewania ziaren prawdy?

  • Dlaczego musimy wytrwale brać udział we wszystkich gałęziach służby?

  • Z kim mógłbyś podzielić się dobrą nowiną podczas codziennych zajęć?

NAUCZANIE

Czynienie uczniów wymaga czegoś więcej niż tylko pozostawiania ludziom publikacji. Aby robili postępy duchowe, musimy ich odwiedzać i prowadzić z nimi studia biblijne (1Ko 3:6-9). A co wtedy, gdy nasze pilne starania, by uczyć kogoś prawdy o Królestwie, nie dają spodziewanych efektów? (Mt 13:19-22). Powinniśmy dalej szukać tych, których serca są jak „wyborna gleba” (Mt 13:23; Dz 13:48).

„Ja zasadziłem, Apollos podlał, ale Bóg dawał wzrost” (1Ko 3:6)

OBEJRZYJ FILM „W DALSZYM CIĄGU BEZUSTANNIE” GŁOŚMY W MIEJSCACH PUBLICZNYCH ORAZ CZYŃMY UCZNIÓW, A NASTĘPNIE ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

  • Jak Solomon i Mary podlewali ziarna prawdy zasiane w sercach Ezekiela i Abigail?

  • Co powinno być naszym celem we wszystkich gałęziach służby, włącznie ze świadczeniem publicznym?

  • Jak możemy bardziej skupiać się na uczeniu innych prawdy?