2:5-12

Czego nas uczy ten cud?

  • Choroby są spowodowane odziedziczonym grzechem

  • Jezus ma władzę przebaczania grzechów i moc uzdrawiania chorych

  • Pod rządami Królestwa Bożego Jezus na zawsze usunie niedoskonałość i choroby

Jak wersety z Ewangelii według Marka 2:5-12 mogą pomóc mi wytrwać, kiedy dotknie mnie choroba?