Szatan posługuje się kłamstwami, żeby zniechęcać dzisiejszych sług Jehowy. Zwróć uwagę, jak Księga Hioba uwypukla kontrast pomiędzy kłamstwami Szatana a prawdziwymi uczuciami Jehowy. Wyszukaj dodatkowe wersety, które dowodzą, że Jehowa się o ciebie troszczy.

KŁAMSTWA SZATANA

PRAWDZIWE UCZUCIA JEHOWY

Bóg jest tak wymagający, że Jego słudzy nigdy nie sprostają Jego oczekiwaniom. Nic nie jest w stanie Go zadowolić (Hi 4:18; 25:5)

Jehowa ceni nasze pokorne wysiłki (Hi 36:5)

Człowiek nie ma w oczach Boga żadnej wartości (Hi 22:2)

Jehowa ma upodobanie w naszej wiernej służbie i jej błogosławi (Hi 33:26; 36:11)

Boga nie obchodzi to, czy jesteśmy prawi (Hi 22:3)

Jehowa czuwa nad prawymi (Hi 36:7)