20:28, 31, 35

Starsi karmią, chronią i troszczą się o trzodę, pamiętając, że każda owca została kupiona bezcenną krwią Chrystusa. Chrześcijanie bardzo cenią i kochają tych, którzy tak jak Paweł niesamolubnie poświęcają się dla dobra zboru.