17:2, 3, 17, 22, 23

Jak możemy naśladować przykład apostoła Pawła?

  • W rozmowach z innymi posługujmy się wersetami biblijnymi i dostosowujmy argumenty do naszych rozmówców

  • Głośmy tam, gdzie są ludzie, i róbmy to wtedy, kiedy można ich spotkać

  • Taktownie pokazujmy, że uwzględniamy czyjeś wierzenia, żeby stworzyć wspólną płaszczyznę