DLACZEGO JEST TO WAŻNE: Jehowa sprawia, że nasiona prawdy wzrastają u osób, które mają „właściwe nastawienie serca, potrzebne do uzyskania życia wiecznego” (Dz 13:48; 1Ko 3:7). Współpracujemy z Nim, kiedy w służbie koncentrujemy się na ludziach, którzy działają zgodnie ze zdobytą wiedzą (1Ko 9:26). Zainteresowani powinni zrozumieć, że chrzest jest im niezbędny do wybawienia (1Pt 3:21). Pomagamy im zostać uczniami Jezusa, kiedy uczymy ich, żeby dokonywali w życiu zmian, głosili i nauczali oraz oddali swoje życie Jehowie (Mt 28:19, 20).

JAK TO ROBIĆ:

  • Przypominaj zainteresowanym, że studium ma im pomóc poznać Jehowę i Mu się podobać (Jn 17:3)

  • Pomagaj im, żeby robili postępy duchowe i pokonywali takie przeszkody, jak złe nawyki czy nieodpowiednie towarzystwo

  • Wzmacniaj ich i zachęcaj przed chrztem i po nim (Dz 14:22)

OBEJRZYJ FILM JEHOWA BÓG CI POMOŻE, A NASTĘPNIE ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

  • Jakie obawy mogą powstrzymywać kogoś przed oddaniem się Bogu i chrztem?

  • Jak starsi mogą pomagać zainteresowanym robić postępy duchowe?

  • Czego dowiadujemy się o Jehowie z Księgi Izajasza 41:10?

  • Jakie cechy pomogą nam służyć Jehowie w sposób, który się Mu podoba, mimo naszej niedoskonałości?

W jaki sposób współpracujemy z Jehową w czynieniu uczniów?