Jak to proroctwo spełniło się na Izraelitach

  • W drodze powrotnej z niewoli babilońskiej i w odzyskanym kraju Izraelici nie musieli się lękać ani drapieżników, ani ludzi przypominających groźne bestie (Ezd 8:21, 22)

Jak to proroctwo spełnia się w naszych czasach

  • Wiedza o Jehowie potrafi zmienić osobowość człowieka. Ludzie dawniej gwałtowni zaczynają miłować pokój. Dzięki wiedzy o Bogu powstał ogólnoziemski raj duchowy

Jak to proroctwo spełni się w przyszłości

  • Zgodnie z pierwotnym zamierzeniem Boga cała ziemia stanie się rajem, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo. Ani ludzie, ani zwierzęta nie będą już stwarzać zagrożenia

Paweł pod wpływem wiedzy o Bogu dokonał zmian

  • Kiedy był faryzeuszem, przejawiał zwierzęce cechy (1Tm 1:13)

  • Dzięki dokładnej wiedzy przeobraził swoją osobowość (Kol 3:8-10)