• Pieśń 16 i modlitwa

 • Uwagi wstępne (3 min lub mniej)

SKARBY ZE SŁOWA BOŻEGO

 • Symbole, które mają dla nas znaczenie(10 min):

  • Gal 4:24, 25 — Hagar wyobrażała literalny Izrael związany z Jehową przymierzem Prawa (it-1 s. 779, ak. 3)

  • Gal 4:26, 27 — Sara wyobrażała „Jerozolimę górną”, czyli niebiańską część organizacji Jehowy (w14 15.10 s. 10, ak. 11)

  • Gal 4:28-31 — „Dzieci” Jerozolimy górnej zapewnią posłusznej ludzkości błogosławieństwa

 • Wyszukujemy duchowe skarby (8 min):

  • Gal 4:6 — Co znaczy hebrajskie lub aramejskie słowo „abba”? (w09 1.4 s. 13)

  • Gal 6:17 — Do czego prawdopodobnie nawiązywał apostoł Paweł, gdy napisał, że nosi na ciele „piętna niewolnika Jezusa”? (w10 1.11 s. 15)

  • Czego nauczyłeś się o Jehowie z fragmentu Biblii czytanego w tym tygodniu?

  • Jakie inne duchowe skarby odkryłeś w tym fragmencie?

 • Czytanie Biblii (4 min lub mniej): Gal 4:1-20 (th lekcja 10)

ULEPSZAJMY SWĄ SŁUŻBĘ

 • Ulepszaj umiejętność czytania i nauczania (10 min): Omówienie z udziałem obecnych. Odtwórz film Zrozumiałe objaśnianie wersetów biblijnych i omów lekcję 6 z broszury.

 • Przemówienie (5 min lub mniej): w12 15.3 ss. 30, 31. Temat: Dlaczego chrześcijanie powinni zdecydowanie wystrzegać się pornografii? (th lekcja 13)

CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

 • Pieśń 110

 • Potrzeby zboru (8 min)

 • Osiągnięcia organizacji (7 min): Odtwórz film z serii Osiągnięcia organizacji przewidziany na czerwiec.

 • Zborowe studium Biblii (30 min): jy rozdz. 69

 • Powtórka i zapowiedź następnego zebrania (3 min)

 • Pieśń 40 i modlitwa