Szatan próbuje zniszczyć naszą więź z Jehową, rozbudzając w naszych sercach złe pragnienia. Dostosowuje taktykę do każdej osoby w zależności od tego, jakie ma ona skłonności i sytuację życiową.

Jakiej skutecznej broni użył Jezus, by odeprzeć trzy pokusy? (Heb 4:12; 1Jn 2:15, 16) Jak mogę naśladować jego przykład?

  • 4:1-4

    „Pragnienie ciała”

  • 4:5-8

    „Pragnienie oczu”

  • 4:9-12

    „Popisywanie się”