Już od dzieciństwa Jezus dawał dobry przykład interesowania się sprawami duchowymi i okazywania szacunku rodzicom

Młodzi, jak możecie naśladować Jezusa w poniższych dziedzinach?

  • 2:41, 42

    Branie udziału w zajęciach duchowych

  • 2:46, 47

    Pogłębianie wiedzy biblijnej

  • 2:51, 52

    Okazywanie szacunku rodzicom