Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 CHRZEŚCIJAŃSKI TRYB ŻYCIA

Jak silna jest twoja wiara w obietnice Jehowy?

Jak silna jest twoja wiara w obietnice Jehowy?

Jozue i Salomon potwierdzili, że z obietnic Jehowy nie zawiodło ani jedno słowo (Joz 23:14; 1Kl 8:56). Świadectwo tych dwóch wiarygodnych świadków składa się na solidny fundament, na którym możemy budować wiarę (2Ko 13:1; Tyt 1:2).

Jak Jehowa spełnił swe obietnice w czasach Jozuego? Razem z rodziną obejrzyj film „Nie zawiodło ani jedno słowo”. Następnie odpowiedzcie na pytania: 1) Jak możesz naśladować uczynki Rachab świadczące o wierze? (Heb 11:31; Jak 2:24-26). 2) Jak przykład Achana dowodzi, że świadome nieposłuszeństwo niesie ze sobą katastrofalne skutki? 3) Dlaczego Gibeonici, mimo że byli wojownikami, wprowadzili w błąd Jozuego i zawarli pokój z Izraelem? 4) Jak spełniło się słowo Jehowy, gdy Izraelitom zagrażało pięciu amoryckich królów? (Joz 10:5-14). 5) Jak Jehowa działał na twoją rzecz, kiedy stawiałeś sprawy Królestwa na pierwszym miejscu w życiu? (Mt 6:33).

Gdy rozmyślamy o wszystkim, co Jehowa czynił w przeszłości, co robi obecnie i czego jeszcze dokona, nasza wiara w Jego obietnice się umocni (Rz 8:31, 32).

Czy masz taką wiarę jak Jozue?