Czy zdarza się, że głoszenie przychodzi ci z trudem? Wielu z nas odpowiedziałoby twierdząco. Może często spotykamy się z obojętnością lub wrogością albo obawiamy się rozmów z nieznajomymi. Bez wątpienia takie czynniki mogą ostudzić nasz zapał. Jednak wielbimy szczęśliwego Boga, który chce, żebyśmy służyli Mu z radością (Ps 100:2; 1Tm 1:11). Rozważmy trzy powody do znajdowania przyjemności w głoszeniu.

Po pierwsze, głosimy orędzie nadziei. Chociaż obecnie coraz więcej ludzi traci nadzieję, możemy napełniać ich serca „dobrą nowiną o czymś lepszym” (Iz 52:7). Ale dobra nowina o Królestwie Bożym może być źródłem radości także dla nas. Przed wyruszeniem do służby warto rozmyślać nad błogosławieństwami, jakie ten rząd zapewni ludzkości.

Po drugie, dobra nowina przynosi ludziom pożytek pod względem fizycznym i duchowym. Uczą się oni, jak porzucić szkodliwe praktyki, i zyskują widoki na życie wieczne (Iz 48:17, 18; Rz 1:16). Naszą służbę można przyrównać do akcji ratunkowej. Mimo że niektórzy nie chcą skorzystać z naszej pomocy, dalej szukamy tych, którzy ją przyjmą (Mt 10:11-14).

Po trzecie, głoszenie przede wszystkim przynosi chwałę Jehowie. On wysoko ceni nasz udział w tym dziele (Iz 43:10; Heb 6:10). Co więcej, szczodrze udziela nam swojego świętego ducha, żebyśmy mogli wykonywać to zadanie. Dlatego prośmy Jehowę o radość, która jest owocem tego ducha (Gal 5:22). Z Jego pomocą możemy pokonywać obawy i głosić ze śmiałością (Dz 4:31). Wtedy bez względu na reakcje ludzi będziemy znajdować przyjemność w głoszeniu (Eze 3:3).

Jakie nastawienie chciałbyś zachowywać w służbie kaznodziejskiej? Jak możesz okazywać radość?

OBEJRZYJ FILM ODZYSKANIE RADOŚCI DZIĘKI STUDIUM I ROZMYŚLANIU, A NASTĘPNIE ODPOWIEDZ NA PYTANIA:

  • Dlaczego musimy przyznawać pierwszeństwo studium osobistemu, nawet jeśli każdego miesiąca spędzamy wiele godzin w służbie kaznodziejskiej?

  • Pod jakim względem powinniśmy naśladować Marię?

  • Kiedy znajdujesz czas, żeby rozmyślać nad Słowem Bożym?

  • Co w głoszeniu dobrej nowiny sprawia ci największą radość?