W wizji Jehowa dał Ezechielowi zwój i polecił mu go zjeść. Jakie miało to znaczenie?

2:9 do 3:2

  • Ezechiel miał w pełni przyswoić sobie orędzie Boże. Rozmyślanie nad treścią zwoju miało wpłynąć na jego najgłębsze uczucia i pobudzić go do głoszenia

3:3

  • Zwój miał słodki smak, ponieważ Ezechiel zachowywał pozytywne nastawienie do swojego zadania

Jak na mnie wpłynie studium Biblii połączone z modlitwą i rozmyślaniem?

 

Jak mogę dbać o dobre nastawienie do służby kaznodziejskiej?