WIDOK
Tekst
Obraz

(Objawienie 7:9, 10)

 1. 1. Braci lojalnych miriady —

  wielka jest liczba ich!

  Każdy chce wiernym świadkiem

  i sługą Boga być.

  Zwiększa się grono braci,

  coraz liczniejsze jest.

  Z wszystkich narodów, języków, ras

  wielu do Boga lgnie.

 2. 2. Braci lojalnych miriady

  wszędzie rozgłosić chcą

  ‛wieść dobrą o czymś lepszym’,

  by świat usłyszał ją.

  W pracy tej dzielnie trwają

  mimo warunków złych.

  Jezus pokrzepia zmęczonych sług,

  by nie opadli z sił.

 3. 3. Braci lojalnych miriady

  darzy uznaniem Bóg,

  bo w każdym miejscu ziemi

  wielbią Go dzień po dniu.

  Tak wielka liczba braci

  głosi Królestwa wieść!

  Zaszczyt współpracy z Jehową ma,

  służyć Mu wiernie chce.